Pensjonistlønn Klp

19. mar 2020.

Pensjonistlønn. Hvis du jobber på såkalt pensjonistlønn, vil ikke pensjon fra SPK/ KLP bli redusert med arbeidsinntekten din. Pensjonistlønnen er.

.

du har inntekt fra stilling som har offentlig tjenestepensjonsordning, er det viktig at du melder fra om inntekten til Statens pensjonskasse/KLP. Pensjonistlønn.

Med pensjonistlønn kan du jobbe så mye du vil uten reduksjon i pensjonen.

Sjekk … Les mer