Pensjonsalder Norge

Pensjonsalder 56 år i kommune-Norge. Gjennomsnittlig pensjonsalder for kommuneansatte i Norge er nå 56 år, 11 år under normal pensjonsalder. Årsaken er en eksplosiv vekst av uførepensjonister.

Luftforsvaret er inne i en historisk omstilling – men mangelen på flyteknikere bekymrer fortsatt. Det er ropt varsko lenge.

26. apr 2020.

Hvorfor Norge skal nekte folk med enormt god og viktig kompetanse … Les mer

Pensjonsalder Norge Read More »