Statens Pensjonsfond

Regjeringen satte i april 2019 ned et utvalg som skal gjennomgå det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland (SPU). Utvalget ble ledet av professor Ola Mestad. Utvalget leverte 15. juni 2020 sin rapport til finansminister Jan Tore Sanner. – Vi bygger våre forslag på dagens etiske rammeverk for fondet, sier utvalgsleder Ola Mestad.

Siden da har statens samlede netto kontantstrøm … Les mer