Pensjonsgivende Inntekt

Styret i Equinor har utnevnt Anders Opedal som ny konsernsjef i Equinor fra 2. november 2020. Eldar Sætre vil fratre etter.

11.12.2018  · Pensjonsgivende inntekt er inntekt som danner grunnlag for opptjening av alderspensjon og andre pensjonsytelser. Det gjelder ulike regler for hva som regnes med i den pensjonsgivende inntekten i folketrygden og i tjenestepensjonsordninger.

Bytte Boliglån Etterspørselen etter boliglån har … Les mer