Pensjonsordninger

Av Geir Veland og Jon M. Hippe. Foretak i privat sektor kunne fra 1. januar 2014 velge hybridordningen. Det er tjenestepensjonsloven fra 2014 som åpner for dette. Hybrid – eller forsikret tjenestepensjon – er innskuddsbasert i form, og har de samme maksimale innskuddssatsene som i innskuddspensjonene.

Pensjonsordninger. Pliktig pensjonsordning. Et foretak plikter å opprette en pensjonsordning i samsvar med kravene … Les mer

Pensjonsordninger Read More »