Innskuddspensjon Regler

(1) Ved anvendelsen av reglene i §§ 5-2 til 5-4 skal som et medlems lønn.

Etter bestemmelsen kan skattepliktig lønnsinntekt defineres i ordningens regelverk.

Et pensjonskapitalbevis er opptjent pensjon fra en tidligere arbeidsgiver hvor du hadde innskuddspensjon. Ved dødsfall blir beløpet på pensjonskontoen din utbetalt til arvingene dine. Hvis den er under utbetaling, blir det resterende beløpet utbetalt til arvingene. … Les mer