årsavgiften

Hvorfor må jeg betale avviksgebyr når jeg også betaler årsavgift? – Avviksgebyret skal dekke Justervesenets kostnader ved å følge opp brudd på regelverket.

Årsavgiften ble pålagt ulike typer kjøretøy med tillatt totalvekt under 7 500 kg. Avgiften er delt inn i fire avgiftsgrupper med ulike satser, avhengig av type kjøretøy. Inndelingen er som følger (satser i parentes): 1a.

Årsavgiften er … Les mer