skandiabanken

Indeksfond Skandiabanken

Her om dagen kom det en e-post fra Skandiabanken der de opplyser meg om at forvalteren av dette fond innfører et kjøpsgebyr på 3%. Dette gjør de tydeligvis.

16. mai 2017.

Nordea og Danske Bank har indeksfond i sortimentet, men plasserer.

salgstall for Skandiabanken, hvor 17 av 470 fond er indeksfond.

Hva Er Etf Aksjer En type aksjer som betaler … Les mer

Skandiabanken Indeksfond

20. des 2016.

Spesielt Skandiabanken og Nordnet utmerker seg ved å tilby gratis handel i.

kan det også være lurt å se på såkalte indeksfond, da disse jevnt.

22. feb 2016.

I prinsippet er indeksfond enklere fond hvor det er vanskeligere for forvaltningsselskapene å skille seg ut. Men kreativiteten i bransjen er stor,

8. apr 2017.

DnB SMB, Borregaard, Link, … Les mer