Aksjer Skattefritt

I andre tilfeller vil aksjonærene ha ulike interesser. Noen vil for eksempel ha latent gevinst på sine aksjer, mens andre vil ha latent tap. De som har latent tap, vil ikke ha noen interesse av å overdra aksjene skattefritt til et investeringsselskap siden de da mister tapsfradraget.

Spørsmålet er om en vederlagsfri overføring av aksjer fra skattepliktige til hans ektefelles … Les mer

Aksjer Skattefritt Read More »