Sparebank1 Depositumskonto

Depositumskonto. Ein konto med eit avtalt pengebeløp (ofte tre månaders husleige) som blir brukt som ei sikring mellom utleigaren og leigetakaren.

Sparebank 1 Reiseforsikring Lofavør LOfavør Reiseforsikring – Toppdekning. Med LOfavør Reiseforsikring er du forsikret på reiser året rundt med inntil 70 dager per reise. Forsikringen gjelder også. I andre kvartal hadde vi store utgifter knyttet til reiseforsikring. Samtidig førte … Les mer

Sparebank1 Depositumskonto Read More »