Aksjer Til Underkurs

Skattefritaket gjelder dekning av utgifter til undervisning, eksamensavgift,

Hvis arbeidstaker mottar eller kjøper aksjer til underkurs, vil beskatningen utløses.

Tegning av aksjer til underkurs – spørsmål om kapitalregelen i skatteloven §§ 5-1 og 5-20 kan anvendes Det foreligger ikke noen fordel vunnet ved kapital i tilfeller der eneaksjonær tegner seg for nye aksjer til underkurs i eget selskap og Skatteloven … Les mer

Aksjer Til Underkurs Read More »