Aksjer Til Underpris

til lavest mulig pris. Dersom kjøp eller tegning skjer til underpris, vil imidlertid dette være å anse som en skattbar fordel vunnet ved arbeid, som utløser lønns-beskatning og arbeidsgiveravgift. Det gjel-der dog en fritaksramme på 20 % av virke-lig verdi, men denne er begrenset til NOK 1500 pr. år. Vi ser dermed at prisin-

2. jun 2020.

Den fordelen som … Les mer

Aksjer Til Underpris Read More »